Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Alweer iets nieuw

De afgelopen jaren hebben er zich, waar het gaat om de mededeelzaamheid naar elkaar toe,  stormachtige ontwikkelingen voorgedaan. E-mailen,chatten, msn-en, sms-en, linkedin, facebook, hyves, noem maar op. Twintig jaar geleden kon men er zich met geen mogelijkheid een voorstelling van maken. En nu is het allemaal alweer heel gewoon.

En er is alweer iets nieuws. Iets dat alle vorige ontwikkelingen op het gebied van de communicatie volkomen in de schaduw stelt. Het is nog nauwelijks tot de media doorgedrongen en daarom zal ik u hier, zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is, de basisprincipes van deze revolutionaire innovatie uit de doeken doek.

Het gaat om het volgende:
A. Een vel onbeschreven papier waarbij de afmetingen van dat papier niet nauw luisteren. Vierkant,
    rechthoekig, alles is mogelijk als het maar hanteerbaar is.
B. Een staafje waarin zich een emulsie bevindt die sporen nalaat als men dat staafje tussen duim,
    wijs- en middelvinger voortbeweegt over dat papier.
C. Het vermogen om letters, zoals u die kent van beeldscherm, toetsenborden, kranten en
    tijdschriften met dat staafje op papier te doen verschijnen. Dit is, zoals na enige oefening wel zal
    blijken, heel wel te doen.
D. Is aan de voorwaarden A tot en met C voldaan, dan zult u wellicht de behoefte hebben om naar
    naar uw laptop, notebook, pc, tablet of i-phone te snellen om uw medemens kond te doen van de
    gedachten die op dat moment door u heen gaan.
    Maar dat hoeft dus in het vervolg niet meer!
    Dank zij de hiervoor beschreven hulpmiddelen kunt u deze gedachten direct op het papier zetten.
E. Het papier plaats u vervolgens in gevouwen toestand in een soort
    omhulsel, eveneens van papier, dat u aan de voorkant met hetzelfde
    staafje dat u zonet gebruikte, hebt voorzien van de naam en het adres van
    degene waarmee u uw gedachten wenste te delen.
F. Vervolgens plakt u op dat omhulsel ook nog een soort bankbiljetje, dat voor een uiterst gering
    bedrag in speciaalzaken verkrijgbaar is.
G. Overal in de stad, dus ook in de onmiddellijke omgeving van uw eigen
    woning verrijzen op openbare plaatsen zoals pleinen en kruispunten, felgekleurde dozen op palen  
    met een smalle, langwerpige opening, waarin u uw papieren boodschap kunt werpen.
H. Dat doet u dan in het volste vertrouwen dat de gedachte die u zojuist op papier had gezet reeds de
    volgende dag (!) wordt bezorgd bij degene aan wie u die gedachte wenste toe te vertrouwen.
I. Alles overigens op voorwaarde, dat die persoon een langwerpige opening in zijn voordeur heeft
   laten fabriceren waar de samenstelling van papier, emulsie en bankbiljetje doorheen kan worden 
   geworpen.

Ziedaar in eenvoudige bewoordingen een tipje van de sluier rondom de innovatie die ons binnenkort wacht en die we waarschijnlijk over enige decennia heel gewoon gaan vinden.
Net zo gewoon als nu e-mail, linkedin enzovoorts.
Maar dan dus allemaal zonder stroom, batterijen of andere dure zaken die kunnen crashen, leeg raken, vervangen, afgeschreven danwel onderhouden of  ge-update dienen te worden of op andere principiele manieren ergernis berokkenen.
Geplaatst op: Vrijdag 22 februari 2013 om 09:36 uur
1793461
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld