Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Betere brieven in Den Haag

‘Betere brieven’ is een project van de gemeente Den Haag om de brieven, die ze aan hun inwoners sturen, te verbeteren. Dat doen ze, zo schrijft Den Haag, graag samen met de ontvangers van die brieven.
De verbeteringen zouden bijvoorbeeld kunnen gaan over de opbouw, de toon en het taalgebruik.

Zijn ze bij de gemeente nou helemaal van de pot gerukt? Willen ze met dat project te kennen geven, dat er in dat hele IJspaleis geen ambtenaar te vinden is, die een behoorlijke brief kan schrijven?
Maar misschien is het nog erger. Misschien is het wel een voorbode van bezuinigingen op het stadhuis. Dat de brieven, die de gemeente aan hun inwoners schrijft voortaan door de inwoners zèlf moeten worden geschreven. Omdat ambtenaren te duur zijn voor gewone, begrijpelijke brieven. Laten we het er voorlopig maar op houden, dat Haagse ambtenaren zich tegenwoordig te belangrijk voelen om de moeite te nemen zich middels opbouw, toon en taalgebruik in de belevingswereld van de gewone Hagenaar te begeven. 

Het project ‘Betere brieven’ wordt begeleid door een drietal gemeentelijke missieves die als voorbeeld dienen voor vatbare verbetering.
Brief 1 heet: ‘Ontvangsbevestiging kwijtschelding’. Daarin staat, dat de gemeente een verzoek om kwijtschelding van een gemeentelijke belasting heeft ontvangen en de verzender van die ontvangst in kennis stelt.’
Brief 2 heet: ‘Positieve beslissing op kwijtscheldingsverzoek’. Daarin staat dat je die belasting(en) niet hoeft te betalen en waarom niet.
Brief 3 heet (u raadt het al): Negatieve beslissing op kwijtscheldingsverzoek’ In die brief staat, dat je die belasting(en) wèl moet betalen en waarom wel. Aan de Hagenaars wordt nu gevraagd, die brieven qua opbouw, toon en taalgebruik te verbeteren.

Die voorbeeldbrieven moet u zelf maar van internet af plukken via: www.denhaag.nl/home/bewoners/betere-brieven.htm . Maar hier dus alsvast mijn verbeterde brieven:

Brief 1: ‘Beste Julius,
We hebben je kwijtscheldingsverzoek ontvangen. We gaan ons best doen. Je hoort zo spoedig mogelijk van ons. Als je na twee jaar nog niks van ons hebt gehoord mag je ons vriendelijk vragen dat kwijtscheldingsverzoek in onze kont te douwen.
De groeten van A. Dorknoper.’

Brief 2: ‘Beste Julius,
Arme, arme kerel. Natuurlijk hoef je die gemeentelijke belastingen niet te betalen. Je kan je geld vast wel beter gebruiken. Bovendien wil je toch niet weten wat wij met je geld zouden doen. Dus hou het lekker zelf en koop er eens een paar goeie schoenen voor.
De groeten van A. Dorknoper.’

Brief 3: ‘Beste Julius,
Ouwe boef! We hebben heus wel in de gaten dat jij die gemeentelijke belastingen echt wel zelf kan betalen. Neem nou die kanjer van een auto van je! En hoe vaak hebben wij je niet met je vriendin zien eten in het Hilton in Den Haag? Weet mevrouw Pasgeld daar eigenlijk wel van?  Kom op dus met die centen!
De groeten van A. Dorknoper.’

Zoiets dus. Met de goede opbouw, de juiste toon en toepasselijk taalgebruik moet het in Den Haag toch een keertje goed kunnen komen tussen het stadsbestuur en haar inwoners.
Geplaatst op: Vrijdag 7 juni 2013 om 09:36 uur
1793999
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld