Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Blundermuseum

De noodzaak tot het stichten van een Blundermuseum in Den Haag wordt almaar dringender. Ik geef twee voorbeelden:

Allereerst is daar het House of Humanity. Dat moet een centrum worden waarmee Den Haag met exposities en debatten aandacht wil schenken aan humanitaire vraagstukken. Een huis dus waar men de kans krijgt flink wat af te leuteren over het onrecht in de wereld zonder er daadwerkelijk wat aan te doen.
Dat House of Humanity moet komen aan de Prinsegracht nummer 8. Daar zit nu nog een goedlopende culturele broedplaats met welwillende Hagenaars. Maar die moeten eruit ‘in het belang van het profiel van Den Haag als internationale stad’, zo liet wethouder Jetta Klijnsma vrolijk weten. Eerder al was er in de gemeenteraad discussie geweest over een wenselijke culturele bestemming van dat pand. Tijdens deze discussie was Klijnsma toevallig even vergeten te melden dat ze toen al in onderhandeling was met de initiatiefnemers van het House of Humanity. Normaal gesproken leidt een dergelijke blunder tot aftreden. Maar het zal, zoals te doen gebruikelijk in de Haagse Gemeenteraad, wel weer een kwestie worden van klikken en klieken.
De gemeente trekt voor dat loze Huis van de Menselijkheid alsvast 750.000 euro uit. Dat komt uit het gemeenschapspotje voor cultuur. En dàt in een stad die graag Culturele Hoofdstad wil worden. En daarom zijn eigen, stadse culturele broedplaatsen zou moeten koesteren in plaats van internationaal de hort op te gaan en de eigen bewoners te laten stikken in een alternatief, derde keuspandje.

En dan de tweede kwestie. Alweer een huis. Deze keer het Huis van de Democratie. Dat moet een centrum worden waarmee Den Haag met exposities en debatten aandacht wil schenken aan democratische vraagstukken. Een huis dus waar men de kans krijgt flink wat af te leuteren over de democratie zonder die daadwerkelijk te verbetern.
En laat ik nou altijd gedacht hebben, dàt we al drie Huizen van de Democratie in Den Haag hadden? De Tweede Kamer aan het Plein, het Provinciehuis aan de Koningskade en het Stadhuis aan het Spui. Alledrie bij uitstek Huizen van de Democratie. En zolang het daar met enig vallen en opstaan goed gaat heb je toch niet nóg een Huis van de Democratie nodig? En dan nog wat. Uit zeer betrouwbare bron vernam ik dat een kring van 200 prominenten rond de heer Deetman, aangevuld met enige leden van de Societeit De Witte uiteindelijk heeft besloten, dat dat Huis van de Democratie er komt. Maar was het, juist omdat het hier om een Huis van de Democratie ging, niet veel aardiger geweest de Haagse bevolking dat te laten doen?

Misschien kan er in dat Huis voor de Democratie, nu het er toch komt, een apart zaaltje worden ingericht als blundermuseum. Vol met voorbeelden, verhalen en krantenknipsels van hoe het ooit verkeerd ging en wellicht nog steeds verkeerd gaat in de democratische besluitvorming. Opdat bezoekers gierend van de lach kunnen vernemen hoe ze bij de neus genomen worden.

In dat Blundermuseum zullen zeker ook de prachtige maquettes van het House of Humanity (2009) en het Huis van de Democratie (2008) de moeite van het bekijken waard zijn.
Geplaatst op: Zondag 20 juli 2008 om 10:20 uur
1514741
bezoekers
© 2019 - Julius Pasgeld