Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

De Kieswijzer. Maar dan andersom.

Stel je voor.
Je bent een naar mens. Je hebt het slecht met de wereld voor. En vooral Nederland moet volgens jou zo snel mogelijk naar de gallemiezen.
Dat kan bijvoorbeeld met zoveel mogelijk luchtvervuiling. Met een nog grotere afstand tussen arm en rijk dan nu. Met een zo groot mogelijke intolerantie tussen de aanhangers van verschillende religies. Met een zo saai mogelijke omgeving. En met zoveel mogelijk mensen zo dicht mogelijk bij elkaar.
Dat is niet niks, denk je dan. Hoe krijg ik het voor elkaar. Dat zal nog een hele toer worden. Maar niets is minder waar.

Je neemt gewoon de Kieswijzer voor je neus en beantwoordt alle vragen met in je hoofd het idee dat je een naar mens bent die alleen maar nare dingen wil.
En met die instelling ga je op je gemak de 30 stellingen van de Kieswijzer invullen om te zien op welke politieke partij je straks moet stemmen om Nederland zo snel mogelijk naar de kloten te helpen.

Een voorbeeld:
Stelling 4 van de stemwijzer:
‘Belediging van groepen over ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar worden gesteld’.
Je denkt even na en komt tot de slotsom dat als je Nederland naar de knoppen wil helpen, iedereen elkaar zoveel mogelijk verrot moet schelden. Dat daar straffen op staan als het uit de hand loopt is natuurlijk belachelijk. Die straffen moeten dan ook zo gauw mogelijk worden afgeschaft.
‘Eens’, kruis je aan bij stelling 4.
En dat doe je ook bij stelling 14 dat we de grenzen moeten sluiten voor islamitische immigranten.
Maar bij stelling 15, dat in Nederland opgroeiende kinderen van asielzoekers hier moeten kunnen blijven, kruis je natuurlijk ‘oneens’ aan.

Ander voorbeeld:
Stelling 7:
‘De belasting over de winst van een onderneming moet omlaag’.
Natuurlijk moet die omlaag! Dan worden de baasjes tenminste nog rijker ten koste van hun werknemers. Want alleen de baasjes bepalen waar dat meevallertje dan blijft. En dat gaat heus niet naar de wernemers.
‘Eens’, kruis je aan.
En bij stelling 8:
‘De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting betalen’.
Tegen natuurlijk! Je ging er immers vanuit, dat de rijken zo snel mogelijk nóg rijker moesten worden!
‘Oneens’, kruis je aan.

En dan over het milieu, dat dus zo snel mogelijk vervuild dient te worden:
‘Eens’, vul je in, zowel bij stelling 19 dat Schiphol moet kunnen uitbreiden als bij stelling 21 dat er meer geld voor nieuwe wegen moet komen en bij stelling 22 dat de kolencentrales voorlopig nog open moeten blijven.
Begrijpt u wel?
Nederland sneller naar de gallemiezen helpen!
Gewoon doen!
Ik ging u reeds voor.
De partijen waarop ik in dat geval volgens de Kieswijzer vooral op zou moeten stemmen waren:
VVD: 71%.
PVV:71%
Het is maar, dat u het weet.
 
Geplaatst op: Vrijdag 10 februari 2017 om 08:07 uur
1457778
bezoekers
© 2018 - Julius Pasgeld