Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Drie complot-theoriƫen

Ik ben dol op complot-theoriëen. Want die enkele keer, dat ik me geen zorgen maak, kan ik me dan tenminste weer zorgen maken. Soms verzin ik zelf een complot-theorie en probeer die uit op vrienden en kennissen. Dus waarom niet ook op mijn lezers?

Wist u bijvoorbeeld, dat de weersomstandigheden al jarenlang beheerst worden door de toeristenindustrie? Met geheime apparatuur kunnen ze het weer namelijk tot op zekere hoogte van een afstand beïnvloeden. Dus zonneschijn rond attractieparken, vakantiebestemmingen en terassen. En neerslag waar dat verder geen kwaad kan. Die apparatuur staat op strategische plekken opgesteld. Vaak ingebouwd in toppen van bergen, heuvels en duinen. En het is vreselijk duur. Daarom betaalt elke horeca-ondernemer die gebaat is bij mooi weer een fikse bijdrage aan het consortium dat die apparatuur heeft geleverd en in stand houdt.
Vraag het maar eens aan een beetje horeca-ondernemer van naam.
‘Hoeveel betaalt u eigenlijk om uw terrassen ’s zomers van zoveel mogelijk zonneschijn te voorzien?’.
‘Hoezo? Wat bedoel je? Ik weet van niks’, zal hij stamelen. Maar aan de manier waarop hij dat zegt en z’n ogen van je afwendt, kan je merken dat hij er méér van weet.
Eén groot complot van de horeca- en toeristenindustrie dus.
Ik kwam erachter omdat het de laatste tijd vooral ’s nachts verdacht veel regent. Terwijl juist overdag de zon veel meer dan normaal schijnt. Dat schijnt z’n oorzaak te vinden in het feit dat er vorig jaar nogal wat is misgegaan met de planning. De apparatuur was ingesteld op eigenlijk alleen maar zon. Vandaar de grote droogte van vorig jaar. Ze werden op vingers getikt door diverse milieuorganisaties die ook in het complot zitten. Die zeiden: ‘Ja, mooi weer is natuurlijk leuk, maar voor het milieu moet het natuurlijk ook af en toe behoorlijk regenen. Vandaar dat ze dat dit jaar vooral ’s nachts laten doen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer feiten, die geheim worden gehouden voor de gewone mens. De waarheid omtrent dementie bijvoorbeeld. De oorzaken van die aandoening worden tegenwoordig bewust via de waterleiding verspreid. Dat doen ze om te voorkomen, dat de levenswijsheid die de ouderdom met zich meebrengt invloed zal gaan hebben op ons denken over consumptiepatronen. En dus op de winsten in het bedrijfsleven.
Ja toch? Is het u dan soms niet opgevallen dat er de laatste tientallen jaren veel meer ouderen dement worden dan zo’n halve eeuw geleden? In de eerste helft van de vorige eeuw werden ouderen nauwelijks of slechts bij hoge uitzondering dement. Maar in de afgelopen decennia is het aantal demente ouderen onrustbarend gestegen. Dat hebben ze dus bewust gedaan. Omdat levenwijsheid indruist tegen de maatschappelijke noodzaak om almaar meer te consumeren en alles nóg groter maken dan het nu al is.

Nou,vooruit. Nog één dan. Het onderwijs. Vrijwel het gehele onderwijs wordt thans door enkele head-masters bewust beperkt tot een strikte aanpassing van de leerlingen aan de huidige maatschappij. Opdat leerlingen met eventuele nieuwe denkbeelden de huidige maatschappij niet meer kunnen verstoren. Want daarvoor zijn de maatschappelijke belangen van de bovenbaasjes te groot geworden.
Leerlingen dienen thans precies tot op de millimeter te voldoen aan de eisen van hun docenten. Zij dienen het daar zo druk mee te krijgen, dat er absoluut geen tijd meer overblijft voor eigen ontwikkeling. Vragen, problemen, systematieken moeten dan ook domweg alleen maar op de manier van de docenten gehanteerd worden. Toetsen, proefwerken en examens worden alleen dàn met een voldoende gehonoreerd als blijkt, dat de leerling uitsluitend bestaande, door anderen voorgeschreven oplossingsmethodieken heeft gehanteerd.
Dit alles om op den duur ieder lid van de samenleving van een openbaar toegankelijk waarderingscijfer te kunnen voorzien. Op basis van zijn of haar aanpassingen aan de maatschappij op het gebied van moreel, politiek en financieel gedrag.
Een openbare rangorde dus. Waarbij de mensen met de hoogste scores dienen te bepalen hoe de mensen met de wat lagere scores zich dienen te gedragen.
De voorbereidingen hiervoor zijn in het huidige onderwijs dus al volop aan de gang.
Het is alleen nog geheim. Bijna niemand weet het nog. Alleen in China worden de eerste resultaten van het experiment al mondjesmaat vrijgegeven.

Bovenstaande complottheoriëen berusten allemaal op waarheid.
Heus.
Ik weet het zeker.
Want ik heb het allemaal zèlf verzonnen.
(Behalve dan dat van China)
 
Geplaatst op: Donderdag 20 juni 2019 om 08:14 uur
1746250
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld