Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

`Een dikke, vette impuls voor de Haagse bomen`

In april van dit jaar onthulde wethouder Baldewsingh dat de gemeente Den Haag een terugplant-achterstand had van 4632 bomen. Dat mag ik dvast wel afronden op circa 5000 bomen. Want het gaat om die bomen. En als ik iedere keer 4632 bomen moet schrijven kunnen we straks door de bomen het bos niet meer zien.
5000 Bomen dus. In april van dit jaar had de gemeente een terugplant –achterstand van 5000 bomen. Ik zeg het nog maar eens: In de voorgaande jaren tot 2008 had de gemeente 5000 bomen minder geplant dan was beloofd.
Het betreft, dit even voor de onwetende, bomen die ziek waren geworden of die in de afgelopen vijf jaar waren gesloopt wegens de bouw van woningen en kantoren, en die, vanwege een belofte van het college elders in de gemeente weer zouden worden teruggeplant in de vorm van een nieuwe boom.
Een terugplant-achterstand van 5000 bomen betekent dus geenszins, dat er in de afgelopen vijf jaar 5000 bomen tegen de vlakte gingen wegens bouw of ziekte, nee, er gingen veel meer bomen tegen de vlakte. Laten we zeggen 10.000. Daarvan zijn er een aantal teruggeplant. Maar dus 5000 te weinig. Dat moet nog.

Het is nu september 2008. Een half jaar na de onthulling van Baldewsingh. Er zijn in dat half jaar al weer flink wat bomen tegen de vlakte gegaan in Den Haag. Omdat ze plaats moesten maken voor nieuwbouw. Of omdat ze ziek waren. Laten we heel voorzichtig stellen, dat er in 2008, na de onthulling van Baldewsinh nog 700 bomen gesloopt gaan worden en dat er daarvan 200 teruggeplant zullen worden.
Dat brengt het totaal van de terugplant-achterstand op 1 januari 2009 op 5500 bomen.

En nu is daar dan de begroting. De bomen mogen zich zelfs verheugen in een meerjarenbegroting. Aan hen is met een vooruitziende blik gedacht van 2009 tot en met 2012. De vier komende jaren dus.
Nou weten we, dat er veel gebouwd gaat worden de komende jaren. Daar hoef je de krant maar op na te slaan. Verdichting en ontgroening zijn woorden, die je daarbij veel tegenkomt. Ik wil echt niet rot doen, maar is het erg overdreven als ik voorspel dat er in die vier jaar 4000 bomen verdwijnen? En dus elders weer terug moeten worden geplant?

We tellen op: tot 1 januari 2009: 5500 bomen
Van 2009 tot 2012: 4000 bomen
Maakt samen: 9500 bomen
Vanaf nu tot en met 2012 moeten er 9500 bomen worden geplant in Den Haag.

En wat vindt het college? Het lachebekje Kleinsma deelt ons namens al die hoge (b)omen mee: ‘We zijn het er in het college allemaal over eens dat er een dikke, vette impuls nodig is voor de bomen.’
Aha, denk je dan. Een dikke, vette impuls. Ze doen er nog een schepje bovenop. Mischien worden het inplaats van de beloofde 9500 bomen wel 10.000 bomen. Wat heerlijk voor Den Haag. Weliswaar verdichting in Den Haag maar ook wat vergroening in Den Haag.
En dan lezen we de begroting eens goed: ‘De komende vier jaar zijn er 2500 nieuwe bomen nodig ter vervanging om een nieuwe achterstand in de herplant te voorkomen. Geen 10.000 bomen dus. Maar 2500.
Kijk. Zo worden we iedere keer gewoon bij de neus genomen. En nu druk ik me nog on-ge-loof-lijk fatsoenlijk uit.
‘Veel groen beloven en weinig groen geven, doet een dwaas in vreugde leven’, moeten ze in het college hebben gedacht. En in een logisch vervolg daarop: ‘Weinig betonmassa beloven en veel betonmassa geven, doet de Hagenaar van ellende beven.’

Laat me tenslotte nog even een boom opzetten over het geld. Nadat wethouder Baldewsingh in april zijn onthulling had gedaan over die achterstand van 5000 bomen ben ik eens op het stadhuis gaan informeren, hoeveel dat nou eigenlijk kost, zo’n boom vervangen door een andere boom. Welnu, het was eigenlijk geheim, maar als ik het niet verder vertelde mocht ik het wel weten. De kosten van het herplanten bedragen 1.500 euro per boom. Daar zit dan nog niet bij inbegrepen het omzagen en afvoeren van de oude boom.
1.500 euro per boom. In mijn eigen berekeningen gaat dat dus tot en met het jaar 2012 1500 x 9500 bomen = 14 miljoen euro kosten.
Dat ligt in de begroting echter wat anders. Daar kost het herplanten van één boom ineens 2.600 euro. Dat is per boom maar liefst 1.100 euro meer dan volgens mijn inlichtingen.
Maar omdat de gemeente nu, als een blad aan een boom, omslaat en ondanks haar belofte tot en met 2012 geen 9500 bomen maar slechts 2500 bomen wil herplanten, komt men toch goedkoper uit: slechts 6,5 miljoen euro inplaats van 14 miljoen euro. En dat voor een ‘dikke, vette impuls’ van 7000 bomen minder dan beloofd.
En zo wordt er dus weer flink bespaard op het groen onder het motto: Hagenaars? Die kunnen de boom in!

Geplaatst op: Donderdag 18 september 2008 om 18:24 uur
1687346
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld