Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Een rivaliserende bende in Den Haag

Stelt u zich eens voor:
Burgemeester Jozias van Aartsen heeft er lang en goed over nagedacht. Maar hij kon niet anders dan het beeld ‘Vriendschap 2’ op de beeldententoonstelling ‘Sculptuur op het Voorhout’ te laten verwijderen.
‘Ik vind het heel jammer voor de kunstenaar Kim de Ruysscher. En ook jammer voor de mensen die zich hadden verheugd op zijn werk’, verklaarde de burgemeester. Hij is de beminnelijk zelve in zijn zonnige werkkamer boven het Spuiplein. Maar hij vindt het unfair dat hij in sommige media wordt neergezet als een bange zedenmeester omdat hij het besluit nam om het werk van De Ruysscher te verbieden. Hij deed dat omdat de politie informatie had waaruit blijkt, dat rivaliserende groepen uit Den Haag van plan waren om bij het werk van De Ruysscher tot een onderling treffen te komen.
Van Aartsen: ‘Ik kan dat risico niet nemen. We hebben wel overwogen om de beveiliging op het Voorhout op te voeren maar dat past niet bij zo’n openbare beeldententoonstelling als op het Voorhout. Bovendien is het Voorhout te groot en heeft te veel toegangen om dat allemaal te gaan bewaken. Daarom heb ik gezegd: Geen Kim de Ruysscher. Er komen op het Voorhout misschien wel 500.000 bezoekers. Dan kunnen we geen wanordelijkheden hebben.

En stelt u zich ook het volgende eens voor:
Burgemeester Jozias van Aartsen heeft er lang en goed over nagedacht. Maar hij kon niet anders dan buslijn 23 uit de roulatie te halen.
‘Ik vind het heel jammer voor de HTM. En ook jammer voor de mensen die vaak gebruik maken van lijn 23.’ Jozias van Aartsen vindt het unfair dat hij in sommige media wordt neergezet als een bange zedenmeester, omdat hij het besluit nam buslijn 23 uit de roulatie nemen. Hij deed dat omdat de politie informatie had waaruit blijkt, dat rivaliserende groepen uit Den Haag van plan waren om in bus 23 tot een onderling treffen te komen.
Van Aartsen: ‘Ik kan dat risico niet nemen. Daarom heb ik gezegd: Geen buslijn 23 meer. Dagelijks maken meer dan 270.000 passagiers gebruik van het openbaar vervoer. Dan kunnen we geen wanordelijkheden hebben.

En stelt u zich tenslotte voor:
Burgemeester Jozias van Aartsen heeft er lang en goed over nagedacht. Maar hij kon niet anders dan zijn eigen functioneren als burgemeester verbieden.
Hij deed dat omdat de politie informatie had waaruit blijkt, dat rivaliserende groepen uit Den Haag van plan waren om tijdens een vergadering van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester, tot een onderling treffen te komen.
Van Aartsen: ‘Ik kan dat risico niet nemen. We hebben wel overwogen om de beveiliging in de raadszaal nog meer op te voeren dan nu al het geval is, maar dat past niet in de democratie als zodanig. Daarom heb ik gezegd: Ik verbied mijn eigen functioneren als burgemeester. Er wonen bijna 500.000 mensen in Den Haag. Dan kunnen we geen wanordelijkheden hebben.’

(Voor degenen die dit over tien jaar lezen en er natuurlijk niets van begrijpen: Dit alles schreef ik naar aanleiding van het feit dat de bange zedenburgemeester, Jozias van Aartsen, een optreden van Snoop Dogg op 27 juni 2010 op Parkpop verbood wegens dreiging door ‘rivaliserende groepen’.)
Geplaatst op: Vrijdag 2 juli 2010 om 10:51 uur
1698353
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld