Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Eindelijk weer zelf nadenken

De gemeente Borsele in Zuid-Beveland gaat 40 procent van de thans aanwezige verkeersborden binnen de bebouwde kom verwijderen. Waarom? Ze zijn niet meer nodig. Bij nader inzien blijken de inwoners ook zèlf wel na te kunnen denken. Inwoners weten bijvoorbeeld uit zichzelf heus wel waar je wel en waar je niet mag fietsen of lopen. Dus de borden waarop dat staat worden weggehaald. Bovendien wees onderzoek uit, ‘dat slechts 15 procent van de verkeersborden wordt waargenomen door weggebruikers’.

In het totaal staan er zo’n 1120 verkeersborden in de vijftien dorpen die tezamen  de gemeente Borsele vormen. Daarvan worden er thans dus slechts 168 waargenomen. Een kleine rekensom leert, dat als de gemeente Borsele straks 40 procent van de borden weghaalt, er straks nog 670 overblijven. Van die 670 verkeersborden zal er ook weer slechts 15 procent van die borden worden waargenomen. Dan kan de gemeente Borsele, op grond van dezelfde argumentatie, dus opnieuw 40 procent van de borden weghalen. Zodat er nog maar 400 overblijven. Waarvan er 60 worden waargenomen. Enzovoort. Of begrijp ik nou iets verkeerd?

In ieder geval draait het verkeer rond het Dorpsplein waaraan mevrouw Pasgeld en ik wonen, met de klok mee wegens de vier eenrichtingverkeersborden die nu nog op ieder hoek van het plein staan. Want de straatweg rond het plein is zo smal dat als ze die borden daar weghalen vooral vrachtauto’s en bussen hopeloos vast komen te zitten als ze elkaar tegemoet zouden rijden. En dan soms wel een half uur nodig hebben om weer uit de bochten te komen waar ze zich hadden ingewrongen.
Mèt de bestaande eenrichtingverkeersborden op ons plein aanschouwen we dergelijke tonelen trouwens nu ook al regelmatig. En dat levert niet alleen buitengewoon grappige en gevarieerde taferelen op maar het is ook nog logisch. Want onderzoek wijst immers uit dat slechts 15 procent van het totaal aantal verkeersborden op ons plein door vrachtwagenchauffeurs wordt waargenomen. En dat zijn 0,6 verkeersborden.

Op het gebied van verkeersborden in Borsele is het toppunt van humor trouwens te vinden op de N666 tussen Kapelle en ’s Gravenpolder. Op dat stuk weg staat op ieder kruispunt een rond verkeersbord met een rode rand en daarin op een wit veld de afbeeldingen van een fiets, een bromfiets en een tractor. Je mag op die weg dus niet fietsen en je mag er ook niet met de bromfiets of  een tractor op. Onder elk van die borden is steeds een rechthoekig bordje bevestigd met de tekst: ‘M.u.v. tractoren’. Een verkeersbord dus, dat aangeeft, dat het daar verboden is voor tractoren met uitzondering van tractoren. Echt. Dat verzin ik niet. Dat zou ik niet eens kunnen.

In het kader van de op handen zijnde verkeersbordeneliminatie en het zelf nadenken over verkeerssituaties zou dat verkeersbord dus best weg kunnen en vervangen kunnen worden door een bordje met uitsluitend een fiets en een bromfiets er op.
Maar dat kan niet.
Want het initiatief om de bezem door het verkeersbordenwoud te halen is van de gemeente Borsele. En de gemeente Borsele gaat niet over de N666. Daar gaat de provincie over.
En bij de provincie denken ze op een heel andere manier zelf na over overtollige verkeersborden.

De hoogste tijd dus, dat er eens nagedacht gaat worden over overtollige overheidsinstanties.
Geplaatst op: Vrijdag 14 augustus 2015 om 08:06 uur
1793995
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld