Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Geween en tandengeknars (Matt. 8:12)

Misschien hadden we de afgelopen maanden heel even niet aan een mogelijke besmetting gedacht. Misschien waren we heel even niet benauwd voor een hoestje of een koortsaanval. Wellicht vergaten we heel even om een knuffel te weigeren of er geen te geven.
Maar als dat zo was hielpen kranten en tv ons onmiddellijk weer op het rechte pad.
Tenminste 80 procent van hun nieuws ging het afgelopen jaar over corona. Alsof alle gebeurtenissen in de rest van de wereld ineens opgehouden waren te bestaan.

Maar dat was natuurlijk niet zo.
Minstens 95 procent van wat er het afgelopen jaar in de wereld gebeurde had gelukkig helemaal niets met corona te maken.
Maar als een stelletje fanatieke geloofspredikers blijven pers, media en politici nu al bijna een jaar lang ‘echt zuur zeiken’ (van ’t Hek 31.12.20) over corona. Nu al bijna een jaar lang dragen ze als ware zendelingen en missionarissen het corona-geloof uit over de hele wereld.

Want kennelijk dient er geween te zijn en en tandengeknars (Mattheüs 7:12) en móet iedereenzijn kruis dragen. (Mattheüs 16:24)
En zie: nu de grote godsdiensten hun vat op de mensen voor een groot deel verloren hebben, hebben de rijksoverheid en de media het zwaard niet tevergeefs overgenomen (Romeinen 13).
Dus: als je geen boetekleed draagt in de supermarkt krijg je onmiddellijk op je ‘sodemieter’ van een van de medewerkers (Genesis 19:24).

De sermoenen, predikaties en vermaningen vliegen ons om de oren. Onmiddellijk na slaap en sluimer (Spreuken 6:10) begroeten de ochtendbladen ons alweer in alle vroegte op luidruchtige wijze met het allerlaatste corona-nieuws. Maar dat mogen wij die redacties volgens Spreuken 27:14 gelukkig als een vloek aanrekenen. Om hen vervolgens te vergeven, want zij weten niet wat zij doen (Lucas 23:24)

Wat is waarheid? (Johannes 18:38)
Is de pharmaceutische industrie ‘het nieuwe Vaticaan’ geworden? Is de corona-terreur slechts nieuwe wijn in oude zakken? (Mattheüs 9:17, Marcus 2:22 en Lucas 5:37)?
Het lijkt er wel op. Van verweg, onbereikbaar, onbegrijpelijk en vaak vol tegenspraak worden ons thans mogelijke injecties vol urbi et orbi opgedrongen.
Eigentijdse geneesheren vermanen ons in de rol van biechtvader: ”Doe precies wat wìj zeggen en gìj zult het Koningkrijk der Hemelen beërven.
Alles is ijdelheid (Prediker 1:2) Dus ook het weigeren van een vaccinatie. Maar met ‘nee’ zeggen tegen zo’n prik geraak je tegenwoordig gelukkig niet meer in de hel. Want die heeft de Paus twee jaar geleden in al zijn voorzienigheid en liefde afgeschaft.

Tenslotte ik zeg u uit het diepst van mijn hart, maar ook als een roepende in de woestijn (Jesaja 40:3)) toe:
‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen’. (Matteüs 6:34) .
En misschien mag het ook nog even zonder bijbeltekst maar wel met mijn opa, die mij in dergelijke gevallen voorhield:
‘De mens lijdt het meest,
door het lijden dat hij vreest,
maar nimmer op komt dagen.
Zo heeft men méér te dragen
dan de pers te dragen geeft’.
 
Geplaatst op: Donderdag 7 januari 2021 om 08:20 uur
1898680
bezoekers
© 2021 - Julius Pasgeld