Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Gezoem in Den Haag

Sinds enige tijd wordt half Den Haag geteisterd door een irritant gezoem. Niemand weet waar het vandaan komt maar heel wat Hagenaars worden er door tot waanzin gedreven.

Mevrouw Veenstra woont vlakbij de plek waar eens de Houtrusthallen stonden en zit 24 uur per dag in een zoemgeluid, dat ’s nachts zelfs voelbaar is. Mevrouw Oudennijhuis heeft zichzelf al aangemeld bij Parnassia omdat ze dacht dat ze gek werd van dat gezoem en slikt intussen rustgevende medicijnen. Een bewoner van de Schilderswijk wijt het gezoem aan de stadverwarming. Mevrouw Eijkenboom spreekt ook namens haar buren als ze zegt gillend gek te worden van ‘een zeer overheersend, monotoon gezoem’. Volgens een bewoner van Oud-Waldeck wordt het gezoem veroorzaakt door dakventilatoren en afzuiginstallaties. En mevrouw Bakker zegt: ‘Er valt niet te leven met dat gezoem en volgens mij is het ook niet goed voor de gezondheid.’

Steeds meer Hagenaars hebben last van het gezoem en het gekke is, dat niemand weet waardoor het komt. De gemeente Den Haag zegt reeds diverse onderzoeken naar de oorzaken van het gezoem te hebben verricht maar staat tot nog toe nog steeds voor raadselen.
Ik maak er een wedstrijd van en noem een aantal mogelijke oorzaken. Aan u om daar de juiste oorzaak uit te halen.

1. Nader onderzoek zal uitwijzen, dat het gezoem alleen voorkomt op plaatsen waar men z’n elektrische tandenborstel heeft vergeten uit te zetten.

2. Het gezoem wordt veroorzaakt door het nu nog nauwelijks hoorbare hoefgekletter van vier naderende paarden met daarop de ruiters van de apocalyps. Het geluid zal steeds harder worden en tenslotte overgaan in het lawaai van instortende hoogbouw, wapengekletter en gekerm der bevolking.

3. Het gezoem wordt door het gemeentebestuur in het geheim opgewekt in een, niet voor het publiek toegankelijke kelder in het IJspaleis aan het Spui en wordt vandaaruit via een ondergronds net van pijpleidingen naar de armere wijken van Den Haag gedistribueerd. Dit alles met de bedoeling de mensen die daar wonen zo gek te maken met dat gezoem, dat ze verhuizen naar het platteland. Waarna de armoedewijken in Den Haag kunnen worden gesloopt om plaats te maken voor dure villawijken.

4. Er is helemaal geen gezoem. Het is een bekend verschijnsel dat sommige mensen ‘stemmen in hun hoofd’ horen. Aan dit verschijnsel gaat vaak een soort imaginair gezoem vooraf. Mensen die gezoem in hun hoofd horen doen er goed aan een arts te raadplegen om erger te voorkomen.

5. Het leven in een grote stad, waar megalomane plannen ten uitvoer worden gebracht, gaat nu eenmaal gepaard met een permanent achtergrondgeluid dat bij nadere beschouwing bestaat uit verschillende componenten zoals geboor, gehamer, gegier, geklop, gebrul en geronk. Dit alles wordt op grotere afstand ervaren als constant gezoem. ‘Totdat men beseft wat het gevaar is, te leven in een stad die nooit klaar is.’

6. Het gezoem wordt veroorzaakt door duizenden gemuteerde bijen, ieder van zo’n anderhalve meter groot. Deze bijen worden gefokt in weer andere, niet voor het publiek toegankelijke kelders van het IJspaleis aan het Spui. Het is de bedoeling deze bijen in te zetten tegen de meeuwen die in Den Haag voor flink wat overlast zorgen.

Stuur het goede antwoord naar Pasgeld@2mail.nl
Geplaatst op: Vrijdag 11 juni 2010 om 10:07 uur
1824821
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld