Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

`Gordon heeft het maar makkelijk als miljonair`

Eens in de zoveel tijd biedt deze column plaats aan een fact-check. Men dient immers met z’n tijd mee te gaan. Al was het alleen maar door iets in het Engels te zeggen terwijl het ook heel goed in het Nederlands kan.
In fact-check’s wordt nagegaan of iets waar is of niet.
Vandaag een uitspraak (AD, 3 augustus jongstleden) van een aantal mensen over de minister-president van het entertainment, de grote zanger Gordon:

’Gordon heeft het maar makkelijk als miljonair’.

Allereerst dient nagegaan te worden of er inderdaad mensen zijn die dat over Gordon hebben gezegd. Steekproeven in de omgeving wijzen uit dat 14% van mening is dat Gordon het als miljonair maar makkelijk heeft. De overige 86% heeft geen idee wie Gordon is.

Dan rijst de vraag wat Gordon er zelf van vindt. Meent hij zelf dat hij het makkelijk heeft als miljonair? Of vindt hij het juist moeílijk als miljonair.
In diezelfde krant antwoordt hij:
‘Ik moet wel zèlf uit mijn nest komen om te trainen. Dat heeft niets te maken met mijn banksaldo, maar wel met mijn karakter en mijn discipline’.

Uit de reactie van Gordon trekken wij de volgende conclusies:
A. Hij komt zèlf uit z’n nest en laat zich niet door anderen uit z’n bed tillen.
B. Hij komt niet uit z’n nest om te werken maar om te trainen.
C. Hij meent, dat er geen enkel verband bestaat tussen zijn opstaan en zijn banksaldo.
D. Hij meent dat hij het aan zijn karakter en zijn disciple te danken heeft dat hij’s ochtends z’n nest uit kan komen.

Hetgeen de volgende vragen oproept:
-Is Gordon de enige, die meent dat hij karakter en discipline heeft? Of zijn meer mensen de mening toegedaan dat Gordon zulke goede eigenschappen heeft?
-Hoe lang zou Gordon in bed blijven liggen als hij géén karakter had?

Conclusie: Uit het antwoord van Gordon blijkt, dat hij een domme, verwaande kwast is. Maar dat zegt nog niets over het feit of hij het gemakkelijk heeft als miljonair. Vooral het gegeven dat hij ’s ochtends als miljonair zèlf uit z’n bed moet komen, mag worden beschouwd als teken, dat het leven hem toch behoorlijk zwaar valt. Daar staat weer tegenover, dat hij verder de hele dag, naast een aanzienlijk banksaldo, tevens kan beschikken over ‘karakter’en ‘discipline’. En daar is natuurlijk niks moeilijks aan.

Wij beoordelen de stelling: ’Gordon heeft het maar makkelijk als miljonair’ dan ook als: GEDEELTELIJK ONWAAR.
 
Geplaatst op: Donderdag 10 augustus 2017 om 07:50 uur
1457835
bezoekers
© 2018 - Julius Pasgeld