Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Het mondkapje als boetekleed

 De corona-hype begint zolangzamerhand verdacht veel kenmerken te vertonen van een religie. Waarbij angst de grootste gemeenschappelijke factor is.
Angst voor de dood.

In religies kan je ontkomen aan de dood door precies te doen wat de voorgangers, de prelaten, de priesters en de goeroe’s je voorhouden. Want dan ga je niet dood. Dan kom je in de hemel. En als je er een potje van maakt kom je in de hel. Hoewel. Ruim twee jaar geleden schafte paus Fransiscus de hel af.
‘Er bestaat geen hel waar de zielen van zondaars in eeuwigheid moeten branden’, zei hij. ‘Maar de zielen van degenen die geen berouw hebben, zullen verdwijnen en oplossen in het niets’.
Dus toch dood.
In de huidige corona-tijd lijkt de angst voor de dood ook steeds belangrijker te worden. Maar er is hoop. Als je precies doet, wat de minister-president, zijn consorten, artsen en andere medische deskundigen je voorhouden, is er een goeie kans dat je niet doodgaat.

Vroeger trok je, als je iets verkeerds had gedaan, het boetekleed aan om anderen te confronteren met je welgemeende berouw.
Tegenwoordig laat je door het dragen van een mondkapje zien, dat je wellicht besmet bent met het zondige virus, maar dat je anderen daar bij voorbaat tegen wil beschermen.

De parallelen tussen godsdienst- en corona-belijdenis zijn nog verder door te trekken. Wat bijvoorbeeld te denken van de overeenkomst tussen kerken en ziekenhuizen? Van regelmatig bezoek aan beiden wordt je immers beter. Vroeger ging je in een hokje biechten bij een priester als je ergens mee zat waar je vergeving voor wilde hebben. Tegenwoordige ga je te rade bij een dokter in een spreekkamer als je ergens van verlost wil worden.
De pharmaceutische industrie als het nieuwe Vaticaan!
En nu zwijg ik nog maar even over wie daar het meeste aan verdient.

‘U behoort tot een risicogroep’, stond er in een brief die ik gisteren namens het RIVM en het Nederlandse Huisartsengenootschap ontving. Pneumokokken! Influenza! Want niet alleen Corona, maar ook pneumokokken en influenza staan stiekum klaar om mij, als ‘ouder mens met verminderde afweer nòg sneller en nòg ernstiger ziek te maken’. En de kans op eerder overlijden te vergroten. Of ik me dus maar even wil melden voor een prik.

Angst.
Angst ligt niet zelden ten grondslag aan godsdienstige zowel als medische opvattingen.
Maar dood ga je toch. Of je daar nou bang voor bent of niet. Daar helpt geen lieve hemel, geen lieve moedertje of een waarschuwend vingertje tegen. Ooit ga je dood. Dat is de enige zekerheid in het leven.
Dus dan kan je daar maar beter níet bang voor zijn.
Zodat er in je hoofd genoeg ruimte overblijft om te genieten van het leven.
Want dat wil je toch?

Dit was dominee Pasgeld. Goedenavond.
Geplaatst op: Donderdag 22 oktober 2020 om 08:40 uur
1863211
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld