Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

In den beginne was het woord...

 De media hebben zich de afgelopen periode slechts gekenmerkt door maar één ding: het constante gebruik van het woord corona. Al dan niet in combinatie met –wet, -regels, -crisis, -vaccins, -golf, -patiënten, -bedden, -pieken, -besmettingen, -protocollen, -virus, -steunpakketten, -maatregelen, -periode, -pandemie, -testen, -gevallen, -confrontaties en wat dies meer zei.
Kranten, tijdschriften, app’s, sites, radio, tv. Overal werd er over gesproken. En geschreven. Alsof het einde der tijden was aangebroken. Met niet mis te verstane tekenen van verval en verderf.

Vooral tijdens het oplopen der golven was een wonderlijk nevenverschijnsel, dat er verder niets anders scheen te gebeuren in de wereld. Alles wat doorgaans ophef, spanning, angst veroorzaakte of anderszins de moeite waard was om vermeld te worden was nu gewoon niet aan de orde.
En dan denk je al gauw: Maar heb ik dan al die kranten vóór de corona- uitbraak voor niets gelezen? Heb ik dan vóór de corona-crisis op de tv dan alleen maar naar allerlei onbelangrijke onzin zitten kijken. Want van al die gebeurtenissen was ineens nauwelijks meer sprake.

Vier maanden na de uitbraak leek het weer een beetje rustiger te worden. Leek er weer plaats voor wat ‘gewoon’ nieuws. Maar nu, na de tweede uitbraak overtreft de paniek die van de eerste . Zo wordt het virus door de overheid opnieuw als een ‘mammoettanker’ gekenschetst ‘die almaar verder oprukt’.

Om te kijken hoe het er thans voorstaat heb ik zowel in de NRC als de Telegraaf en het Algemeen Dagblad de stand van zaken eens opgenomen en gechequed hoevaak het woord ‘corona’ de afgelopen dagen (al dan niet in combinatie met een ander woord) voorkwam.
Ziehier de resultaten:

Maandag Dinsdag Totaal
28.09 29.09

NRC 37 80 117
Telegraaf 57 80 137
Algemeen Dagblad 29 65 94
384

Driehonderdachtenveertig keer het woord ‘corona’!
Het is om bang van te worden. Een heleboel mensen doen dat dan ook.
Gelukkig zijn er ook mensen die zich niet zo gauw bang laten maken. Die volgen gewoon de aanwijzingen en leven ernaar zonder de gewone dingen opzij te zetten.
Geplaatst op: Donderdag 1 oktober 2020 om 08:25 uur
1882957
bezoekers
© 2021 - Julius Pasgeld