Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Leuker kunnen we het niet maken

Verslaggever en politicoloog Roelf Jan Duin beschrijft in de NRC hoe hij probeert een vrijwillige bijdage te leveren aan de Belastingdienst.
Eerst wordt hem gevraagd waarom hij dat zou willen. Hij antwoordt, dat de overheid met een tekort kampt waardoor er op allerlei belangrijke zaken moet worden bezuinigd. Vervolgens deelt hij mee, dat hij best een bedrag van zo’n vijfhonderd euro kan missen. De Belastingdienst gaat het voor hem uitzoeken. Twee dagen later wordt hij teruggebeld met de mededeling, dat het niet mogelijk is om vrijwillig geld te doneren aan de Belastingdienst.
Dan probeert hij het bij de gemeentelijke Belastingdienst van Amsterdam. Daar krijgt hij hetzelfde te horen.

Geweldig! Iedere dag lees je weer dat de overheid geld tekort komt. De ene keer moet er worden bezuinigd op de kinderbijslag, dan weer op de ziekenzorg en dan weer op de oudjes. Maar altijd zijn de zwakkeren het eerst de klos. En nu is er iemand, die daar persoonlijk wat aan wil doen met een vrijwillige eigen bijdrage (en reken maar dat er nog veel meer zijn met hetzelfde hart op dezelfde goede plek) en dan zegt de overheid dat dat niet kan!

Het enige dat een Nederlandse staatsburger kennelijk nog rest is, om ééns in de vier jaar z’n stem uit te brengen en verder z’n mond te houden zonder ook maar iets persoonlijks bij te kunnen dragen aan een eventuele oplossing voor de problemen die voortvloeien uit het feit dat hij eens in de vier jaar z’n stem heeft uitgebracht.

Toch begrijp ik het wel. Want stel je voor dat de overheid het voortaan zou moeten hebben van vrijwillige bijdragen inplaats van afgedwongen contributies. Ik vrees, dat de kloof tussen arm en rijk dan nog groter zal worden.
Daar hoor je trouwens niets meer over. Over die kloof tussen arm en rijk. Maar sinds de bankencrisis heb ik de indruk, dat de kennis over hoe je er met gemeenschapsgeld vandoor kan gaan, steeds groter wordt. Waardoor die kloof dus ook steeds groter wordt.
De zorg voor armen, zieken, kinderen en ouderen zal dus nooit mogen afhangen van vrijwillige bijdragen. Daar zullen we toch echt met z’n allen via een verplicht belastingstelsel voor moeten blijven zorgen. Willen we tenminste van de beschaving geen farce maken

Maar verder is het wel een goed idee: zomaar af en toe eens vrijwillig een bedrag aan de belastingdienst schenken.
Laten we bijvoorbeeld de gemeentelijke Belastingdienst in Den Haag eens voorzien van een fonds waar Hagenaars geheel vrijwillig geld in kunnen storten. Crowdfunding heet dat tegenwoordig. Dat is omdat woorden in het Engels niet alleen interessanter klinken dan Nederlandse woorden maar ook omdat je er de mensen een stuk gemakkelijker mee bij de neus kan nemen. Goed. En als we uit dàt fonds nou eens 243 miljoen euro halen om het (alternatieve) Spuiforum van te betalen. Dan zijn alle problemen in één keer opgelost. Haagse inwoners die geen nieuw Spuiforum willen, hoeven daar dan dus niet meer aan mee te betalen.

En Den Haag houdt 243 miljoen euro over om buurthuizen, bibliotheken, daklozen, zorg voor kinderen, zieken en ouderen en al die andere zaken die een echte beschaving kenmerken, weer eens een extra injectie te geven.
Geplaatst op: Vrijdag 27 september 2013 om 08:05 uur
1793453
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld