Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Na Europa de zondvloed

Omdat wij straks op 23 mei naar de stembus gaan neem ik met u de informatie even door die op al die verkiezingsposters staat.
Die verkiezingsposters zijn bij ons op het dorp bijeengebracht op een grote stellage voor het Dorpshuis.
Daar aangekomen kan ik niet aan de indruk ontkomen dat de politieke partijen er van zijn uitgegaan dat al hun kiezers een IQ van onder de veertig hebben.Want die worden om de oren geslagen met de meest stompzinnige en fantasieloze slogans.
Zo staat er bijvoorbeeld ‘NEXIT’ op de poster van de PVV. Dat betekent geloof ik zoiets als ‘Nederland uit Europa’. Zo zie je maar weer. De beste ideeën waaien over uit Engeland.
‘WIJ ZIJN EUROPA’ staat er op de poster van VOLT.
VOLT? VOLT? Wat is dat nou weer. Nog even en er worden partijen met namen als AMPERE, OHM, en KILOWATTUUR opgericht..
‘JEZUS JA, EU NEE’ van de partij JEZUS JA, EU NEE.
Je moet toch met molentjes lopen als je een politieke partij JEZUS JA, EU NEE’ gaat noemen? Want iedereen leest in de gauwigheid natuurlijk: ‘JEZUS JA, EH NEE (TOCH MAAR NIET).
’STEM FRANS TIMMERMANS’ van de PVDA. Frans Timmermans, wie is dat nou toch?
‘KIES VOOR DOEN! Van de VVD. Heb ik toch altijd heb gedacht dat je éérst moet nadenken en dàn pas doen.

Terwijl ik op het Dorpsplein voor de stellage sta waaraan al die posters zijn bevestigd, komen er twee jongetjes aan van een jaar of acht die mij naar die posters zien kijken en af en toe wat zien opschrijven.
‘Niet op D66 stemmen hoor, want die willen alle kleine scholen opheffen. Ook onze school op het dorp’, raden ze me aan.
Dat wist ik niet. Tegenwoordig weten kinderen van acht meer van de politiek dan ik.
‘Waar moet ik dan op stemmen?’, vraag ik.
‘Stem maar op ons’, zeggen ze en lopen gierend van de lach weg.

Verder maar weer.
‘SAMENWERKING JA, SUPERSTAAT NEE’ van de Christen Unie en de SGP. Ook al zo’n open deur waar je niks mee kan. Ze hadden net zo goed ‘EEN WEEK TELT ZEVEN DAGEN’ op die poster kunnen zetten.
‘DENK EUROPA’ van LIJST 12. Welke partij zou dat nou weer zijn?
‘NU’van de SP. Tjonge jonge. STRAKS dus niet meer? Jammer hoor.
‘STEM AUTENTIEK’ van DE GROENEN Lijst 13. Wat denken ze daar eigenlijk wel? Dat ik van lotje getikt ben? En dat ik niet autentiek zou gaan stemmen?
‘VOOR EUROPA’van D66.
‘KIES PARTIJ VOOR DE DIEREN van de Partij voor de de Dieren.
‘STEM 50 PLUS’, van 50 Plus.
‘STEM VOOR DEMOCRATIE’van het Forum voor Democratie.
Kan het nog stompzinniger en fantasielozer?

Leuk is natuurlijk weer wel, dat je straks voor al die zaken je stem uit kan brengen op mensen die in NEW YORK, ROME, BRUSSEL, PEKING, SJANG HAI, SAN BARTOLOME DE TIRALANA EN PORTIMAO wonen.
Zodat je zeker weet, dat de Nederlandse belangen straks goed vertegenwoordigd worden in het Europese parlement.

Heus. Ik ga echt wel naar het stembureau volgende week. Al was het alleen maar om mijn stembiljet in ontvangst te nemen om bij mijn verzameling oningevulde stembiljetten te voegen.
 
Geplaatst op: Donderdag 16 mei 2019 om 08:28 uur
1746200
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld