Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Nooit meer knuffelen

In 2018 stierven in Nederland 678 mensen aan de gevolgen van een verkeersongeluk.
In datzelfde jaar overleden 3.322 Nederlanders als gevolg van bof, buikgriep, buiktyfus, diarree, difterie en zo verder de alfabetisch lijst van infectieziektes af tot en met de waterpokken, de zesde ziekte, de ziekte van Pfeiffer, de ziekte van Weill en het Zikavirus.

Tot nog toe stierven dit jaar 5 mensen, waarvan 4 hoogbejaard, aan de gevolgen van het Coronavirus.

Vanwege dat laatste feit heeft onze Minister President in zijn ondoorgrondelijke wijsheid besloten dat het beter is, dat alle Nederlanders elkaar in het vervolg geen hand meer geven. Met leuke filmpjes waarin mensen elkaar vriendschappelijk tegen de schoenen schoppen of met de ellebogen op elkaar inhaken geeft hij aan hoe we elkaar laten voortaan dienen te laten weten dat we elkaar wel mogen.

Ik popel van verlangen en ongeduld te vernemen welke maatregelen hij nog meer zal uitvaardigen als ook het dodental van de hierbovengenoemde lijst van infectieziekten in Nederland tot hem zal zijn doorgedrongen.
Alvast met hem mee denkend kom ik tot de volgende maatregelen:

●Voortaan geen geknuffel meer. Thuis niet. Op straat niet. Bij het welkom heten niet. En bij het afscheid nemen niet. En vooral geen geknuffel meer bij het wegbrengen van kinderen naar de creche bijvoorbeeld. Want kinderen dienen als eerste een bron van zorg te zijn waar het gaat om bescherming tegen infectieziektes.

●De verplaatsing van het lichaam zal in het vervolg alleen nog maar lopend geschieden met tuigjes waarmee men zich aan elkaar verbindt tijdens het voortgaan.
In 2017 stierven er 240 (brom)fietsers, 480 motorrijders en automobilisten en 480 voetgangers. Dat moeten we natuurlijk niet ieder jaar hebben.

●In verband met besmettingsgevaar zal de geslachtsdaad voortaan slechts mogen plaatsvinden indien de deelnemers daaraan zijn voorzien van mondkapjes, chirurgische jassen, lederen motorhandschoenen, beenbeschermers en speciaal daarvoor ontworpen voorbehoedmiddelen van roestvrij materiaal.

●Een maatregel die nog niet direct van kracht hoeft te zijn, maar wel in overweging genomen dient te worden, kan bestaan uit een verbod om naar elkaar te luisteren. Immers: door onoverwogen gepraat met elkaar ontstaan de meest wonderlijke ideeën. Die op hun beurt weer leiden tot zeldzame, maar daarom niet minder gevaarlijke theorieën over besmettingen. Die daarna dan ook onmiddellijk weer worden opgeblazen door de media.

Maar we zijn op de goeie weg. Gelukkig heeft onze goeie Mark Rutte nu al een begin gemaakt met zijn speciale anti-handenschudverklaring.
Daarnaast heeft de Tweede Kamer vorige maand een commissie ingesteld, die een rapport zal samenstellen hoe men, in een maatschappij vol met afstandelijke maatregelen, ‘het verlies van de menselijke maat’ kan voorkomen. Dat rapport zal in maart 2021 moeten zijn afgerond.

Maart 2021. Na nog eens zo’n 700 verkeersslachtoffers en 3000 doden wegens andere infectieziektes dan Corona.
 
Geplaatst op: Donderdag 12 maart 2020 om 07:54 uur
1882948
bezoekers
© 2021 - Julius Pasgeld