Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Over een bolussen-tax en job-hoppende ambtenaren

 Als het aan minister Knoops van Binnenlandse zaken ligt, moeten we binnenkort betalen voor het doen van belastingaangifte. Dus eerst je aangifte betalen en daarna je belasting.
Je gelooft je ogen niet als je het leest.
In een ingezonden brief in de NRC schrijft Chris Hooijkaas, dat dit hem doet denken aan een gebruik tijdens de culturele revolutie in China. Wanneer daar iemand door de staat werd geëxecuteerd kreeg de familie van de geëxecuteerde een rekening voor de kogel.

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om de bevolking extra te belasten.
Zo werd ik van de week gillend wakker uit een buitengewoon onaangename droom. Op de een of andere manier had men mij benoemd tot adviseur van minister Knoops. Mijn hoofdtaak bestond eruit, hem te voorzien van uitvluchten voor zijn blunders. Daarnaast diende ik mij, als onervaren topambtenaar voor te bereiden op eventuele andere hoge functies binnen het ministerie voor het geval mijn functioneren in mijn huidige rol onvoldoende zou blijken. En tenslotte diende ik Knoops te adviseren over mogelijke, nog niet angeboorde geldbronnen in de samenleving.

In mijn droom leidde dat uiteindelijk tot een advies van mij om de rioolheffing eens grondig tegen het licht te houden. Daarna zou Knoop de volgende maatregelen aan het kabinet moeten voorleggen:

1. Voorzie alle toilet-afvoerleidingen in alle gebouwen in Nederland van een sensor tussen het toilet en de aansluiting op de openbare riolering.
Deze sensor zal nauwkeurig het volume van iedere passerende bolus vastleggen. Zodat het totaalvolume van de gepasseerde bolussen iedere maand naar een speciale afdeling van het departement van Binnenlandse Zaken verzonden zou kunnen worden.
2. De kosten van de installatie van deze sensoren dienden uiteraard voor rekening van de eigenaren van de gebouwen te komen.
3. Vervolgens diende de norm voor de in te voeren bolussen-taks met grote zorgvuldigheid te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld: 0,75 euro per kubieke decimeter. Zo zou een gezin met een normale dagelijkse ontlasting jaarlijks met circa 800 euro belast kunnen worden. Uiteraard bovenop de normale rioolheffing.Met dat al zou dat met 7,9 miljoen Nederlandse huishoudens ruim 6 miljard euro extra kunnen opleveren.

Stel je voor!
Daar kan je bijvoorbeeld de salarissen van alle job-hoppende ambtenaren nog meer mee verhogen!
Op het departement van Binnenlandse Zaken werd mijn voorstel dan ook met gejuich ontvangen. Ook beloofde men mij voor te dragen voor een ridderorde.

Geweldig!
Totdat ik wakker werd.
De hoogste tijd trouwens, dat minister Knoop ook eens wakker wordt.
Geplaatst op: Donderdag 27 februari 2020 om 08:52 uur
1882979
bezoekers
© 2021 - Julius Pasgeld