Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Toename overlast van Haagse politici

Onderstaande tekst is een vrije vertaling van een artikel in de Haagse editie van het Algemeen Dagblad van 14 augustus jongstleden over de overlast van meeuwen in Den Haag De daarin aangehaalde citaten van meeuwendeskundige Frederik Hoogerhoud blijken vrijwel identiek te zijn aan de uitspraken van de in deze column opgevoerde heer M. Achtshebber.

Het aantal politici in Den Haag zal blijven toenemen, voorspelt de heer M. Achtshebber, voorzitter van de Haagse politici-bescherming. Volgens Achtshebber hebben maatregelen om de populatie van politici in te dammen weinig zin zolang er in Den Haag nog genoeg tweespalt aanwezig is en de politici zelf via hoogbouw, megalomanie en vriendjespolitiek genoeg veilige onderkomens voor zichzelf in de stad kunnen vinden.

Met onder meer extra spreektijd voor Haagse inwoners, het verspreiden van stevige oordoppen onder de Haagse bevolking en extra faciliteiten voor columnisten heeft de gemeente in de afgelopen periode getracht de overlast van de steeds maar toenemende aantallen politici in Den Haag in te dammen.
‘Maar er blijven elk jaar meer politici bijkomen omdat er in de gemeente zolangzamerhand niemand meer te vinden is die naar ze luistert’, zegt Achtshebber. ‘Bovendien zie je overal in de stad dat mensen willens en wetens bijdragen aan het inkomen van de politici. Vanwege het IJspaleis op het Spui en straks vanwege het Spuiforum zie je mensen een groot deel van hun eigen maandinkomen bijdragen. Zolang dat soort dingen gebeurt hebben de politici het goed en zullen er meer politici bijkomen. De oorzaak ligt bij de mensen zelf’.

Achtshebber ziet maar één oplossing: een inkomensstop voor politici die dan  consequent moet worden gehandhaafd. ‘Maar de gemeente zegt geen geld te hebben voor de handhaving van die inkomensstop. Wanneer de gemeente en de inwoners van Den Haag het spekken van de politici niet serieus aanpakken, zal de populatie van politici en de daarmee gepaard gaande overlast in Den Haag ongehinderd doorgroeien’.

Ook op Haagse internetfora klagen mensen steen en been over de nog steeds toenemende overlast veroorzaakt door politici. Vooral in de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen verstoort het aanhoudend gekrijs van de politici de nachtrust. ‘Politici zijn in die periode erg onrustig. Dat komt omdat hun bestaansrecht juist dan erg twijfelachtig is. In de periode vlak na de verkiezingen worden ze wat rustiger’.

Achtshebber voorziet echter dat de overlast daarna weer toeneemt. De geplande toename van haast en herrie in Den Haag bevat voldoende verdichting, ontgroening en hoogbouw. Volop ruimte dus voor nieuwe broedkolonies van politici’.
Geplaatst op: Vrijdag 16 augustus 2013 om 08:31 uur
1793468
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld