Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Van voren niet meer weten dat je van achteren leeft

Als je vroeger beetgenomen werd, luidde de uitdrukking: ’Je wordt besodemieterd waar je bijstaat’. Dat wilde zeggen dat de bedrieger en de bedrogene bij elkaar stonden tijdens de oplichterij. En elkaar dus ook in de ogen konden zien.
Met de verworvenheden van de moderne techniek hoeft dat niet meer. Je wordt thans vanuit de verte besodemieterd. Dagelijks. Door de media, door je smartphone, door je lap-top en door allerlei apps.
Zodat er tegenwoordig waarschijnlijk steeds meer dingen om je heen gebeuren die helemaal niet gebeurd zijn.
En dan heb ik het nog niet eens over het zogenoemde nep-nieuws, over de filmtrucages en over politieke bij-de-neusnemerij waar de cloud in toenemende mate vol van is.
Maar wel over het zogenaamde face-swappen, dat afgelopen week uitgebreid in het nieuws kwam. En dat alles slaat wat daarvoor aan zwendel en vervalsing was vertoond.
Face-swappen gaat zo: met een appje kan je iemand die je hebt gefilmd op die film heel andere dingen laten zeggen dan hij of zij in werkelijkheid gezegd heeft. Zowel geluid als mondbewegingen worden tot in detail aangepast aan een nieuwe tekst, die dus in werkelijkheid helemaal niet is uitgeproken.
Nou als dat geen vragen om moeilijkheden is!
Stel je voor! Een filmpje laten circuleren op internet waarin minister-president Rutte Julius Pasgeld op een persconferentie uitroept tot de beste columnist aller tijden! Of een filmpje waarin Koning Willem Alexander met de hand op het hart verklaart z’n nieuwe baard voortaan zèlf tot in de puntjes te verzorgen. Of dat de inventariswaarde van zijn drie paleizen hem aan z’n kont zal roesten.
Straks weten we echt niet meer wat waar is en wat niet.
Alom zal wantrouwen en onzekerheid de overhand krijgen.

Een prachtig, bestaand voorbeeld van fake vormen de ‘Richtlijnen voor leerkrachten uit het jaar onzes Heeren 1872’. Een tekst die ‘door een bediende van het Ministerie van Onderwijs tussen de archieven werd gevonden’ en mij door een lezer ter hand werd gesteld:

1872:
-De leerkrachten moeten iedere dag de lampen vullen en de schoorsteen vegen.
-Iedere leerkracht moet een emmer water meebrengen en een bak kolen voor de
behoeften van de schooldag.
-Besteed veel zorg aan het maken van de pennen. Men kan de pennen aanpunten
op de manier die het meest gewenst is voor iedere leerling.
-Mannelijke leerkrachtern mogen per week één avond besteden aan het werven
van een echtgenote. Indien ze geregeld ter kerke gaan twee avonden per week.
-Na tien uur aanwezigheid in de school mogen leerkrachten de resterende tijd
besteden aan het lezen van de Bijbel of andere nuttige boekwerken.
-Vrouwelijke leerkrachten die huwen of zich op het slechte pad begeven dienen
ontslagen te worden.
-Iedere leerkracht zal bij uitbetaling een behoorlijk deel van zijn verdiensten
opzij leggen om ervan te genieten in de jaren dat hij aftakelt; zo wordt hij de
gemeenschap niet tot last.
-Iedere leraar die rookt, alcohol in enigerlei vorm tot zich neemt, kansspelen
bijwoont, herbergen bezoekt of zich laat scheren in een barbierswinkel, zal
terecht aanleiding geven tot bedenkingen over zijn morele opvattingen, over de
eerbaarheidvan zijn oogmerken en over zijn onkreukbaarheid en
rechtschapenheid.
-De leerkracht die vijf jaar plichtsgetrouw en zonder fouten zijn taak heeft
vervuld, kan een loonsverhoging van 25 cent per week ontvangen, mits akkoord
van het Ministerie van Onderwijs.

Leuk toch? Zo willen we straks alleen nog maar leuke dingen weten die nooit plaats hebben gevonden. Tot het moment aanbreekt, dat we van voren niet meer weet dat we van achteren leven.
 
Geplaatst op: Donderdag 12 september 2019 om 08:40 uur
1746173
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld