Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Verwarring der zinnen

Aan het begin van het nieuwe jaar zoals gebruikelijk weer een column vol door elkaar gehaalde uitdrukkingen. Aan u om ze weer netjes op een rij te zetten. Onder de goede inzenders (elfriede1@zeelandnet.nl) wordt een zilveren rijksdaalder uit 1950 verloot.

Hèt onderwerp van gesprek in het afgelopen jaar was natuurlijk de opwarming van de aarde. Er stonden wat dat betreft allemaal laddertjes in het gras. Vliegangst bijvoorbeeld. En Vleeswroeging. Ook schaamte voor je persoonlijke CO2-voetafdruk leek zich als een overdraagbaar virus voort te planten. Al die luisjes zullen in het nieuwe jaar ongetwijfeld nog wel eens een baardje krijgen.

En dan waren daar ook ineens de babyboomers weer. De generatie die geboren werd tussen 1946 en 1964. Van dè opbouwers van de moderne beschaving ineens verworden tot fossielen. Onder de naam ‘Boomers’ werden zij het afgelopen jaar zonder uitzondering allemaal ineens in één doos geleegd als zijnde dè veroorzakers van milieuleed en belijders van conservatisme.
Juist dàt zijn momenten waarop je met je neus op je voeten wordt gedrukt.

Quotumvrouwen en Roetveegpieten. Ook zij bevolkten Nederland in het jaar 2019 in groten getale. Maar of je ze nou Fikkie noemt of Keesje, ze zijn en blijven hetzelfde beestje. Of niet soms? Of blijven we maar doorgaan met het opstellen van ranglijsten van zwart-witovereenkomsten en verschillen? En met het continueren van de man-vrouwgelijkheid? Ik zeg altijd maar: ‘Al te wit is gauw vuil’ en ‘Een man zonder vrouw is als een zwaard zonder beugel’.

Intussen groeit de mensheid maar door. In tal en last.
-Per dag zien tweehondervijfentwintigduizend babies het licht.
-In 2050 wonen er zeven van de tien mensen in een stad.
-In 2060 wonen er 20 miljoen mensen in Nederland.
-Thans, op 1 januari 2020 wonen er in ons dorp 605 mensen. Misschien zullen we hier, als het zover is, vast nog wel ergens een appeltje voor de dorst vinden. Maar hoe moet dat strak in de grote steden? Daar vliegen de gebakken kluiven heus niemand vanzelf in de mond.

Over minister-president Rutte moeten we het ook even hebben. Eerlijk gezegd zou ik niet graag in zijn onderbroek staat. Want als het putje bij paaltje komt, blijkt het kwartje hem ineens niet meer te binnen te schieten. En wat me ook tegen het verkeerde keelgat in streek was, dat hij afgelopen jaar ineens Oostdindisch dood bleek, toen het ging om het meubilair van het koningshuis.
Over het koningshuis gesproken: wat ziet onze Willem er ineens leuk uit met die baard. Of staan er nou heren in de weg?

Arme mensen zijn in 2019 nòg armer zijn geworden dan ze al waren. Terwijl de rijken nòg rijker werden. Cijfers?
-Er zijn 108.000 miljonairshuishoudens in Nederland met een gezamenlijk vermogen van 340 miljard euro. Top drie: Charlene Heineken: 12,8 miljard. Frits Goldschmeding 4,8 miljard. John de Mol 2,7 miljard.
-In de periode 2006 tot 2014 kwamen er in Nederland 25 miljonairs bij.
-De rijkste 42 mensen in de wereld hebben samen evenveel geld als de armste helft van de wereld.
-Vier mensen in Indonesië zijn samen rijker dan de 100 miljoen armste mensen in dat land.
-De 200 rijkste Russen zijn het afgelopen jaar 100 miljard dollar rijker geworden.
-Het aantal topinkomens in de Haagse semi-publieke sector is in vijf jaar tijd verdriedubbeld.

Het gaat maar door. Rijken worden rijker en armen worden armer.
‘De duivel bijt altijd in de grootste knoop’, zeggen ze wel eens. En over diezelfde duivel: ‘Voor geld kan men de duivel laten dansen.
 
Geplaatst op: Donderdag 2 januari 2020 om 08:50 uur
1825164
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld