Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Vijf adviezen voor het nieuwe Haagse college

Deze week enige richtlijnen voor de nieuwe wethouders. En omdat de meeste nieuwe wethouders oud zijn, verzoek ik hen vriendelijk, deze richtlijnen niet te beschouwen als vrijblijvend of met iets van ‘achjezusmina, daar heb je Pasgeld weer’, maar als een nieuwe, frisse start die hen niet alleen zou sieren als mens in het algemeen maar hen vooral zou doen kenmerken als bestuurders die hun taken serieus nemen. En nu dus niet alleen lezen, maar er ook wat mee doen, Marnix, Henk, Rabin, Sander, Peter, Marjolein, Ingrid en Karsten!
Daar gaat-ie.

1. Maak een stevig onderscheid tussen het belang van Haagse inwoners enerzijds en het belang van ondernemers, exploitanten en buitenlui anderzijds
Wat goed is voor de Haagse economie is dat lang niet altijd voor de inwoners van Den Haag. Sterker nog: geen enkele Hagenaar is gebaat bij een stad vol internationale builenpest, merkantiele uitwassen, mondiale juristerij en aanverwante zaken die de stad alleen maar meer verstoppen, vervreemden en onteigenen.
(Deze goede raad geldt in het bijzonder voor Marnix en Henk.)

2. Gedraag u als bestuurders. Waardig, gelijkmoedig, nuchter, welvoegelijk en achtbaar. En niet als de eerste de beste ADO-supporter. U bent bestuurder van een stad! Geen uitbater van een danstent, geen trainer van een voetbalelftal, ook niet de populairste bink uit de klas nòch een van de Toppers!
(Deze goede raad geldt vooral voor Frits (O nee, sorry). Wel voor Sander en voor Rabin. Vooral Rabin heeft er de laatste tijd een handje van om de ijdele Frederik Fluweel uit te hangen. Niet doen, jongen!)

3. Beweer vooral niet, dat u beter zult gaan luisteren naar de Hagenaars. In de eerste plaats zal u dat toch niet gaan doen. En in de tweede plaats zeiden al zóveel plaatselijke politici in het verleden dat ze beter zouden gaan luisteren, dat de Hagenaars bij voorbaat onder de tafel liggen van het lachen als u dat nu alwéér zou gaan zeggen.
(Deze goede raad geldt vooral voor de nieuwkomers Marjolein, Ingrid en Karsten. Maar ook voor Marnix.)

4. Zie af van openbare voordrachten als u boos wordt op toehoorders die van hun hart geen moordkuil maken. Bedenk, dat al die vervelende maatregelen die u hebt voorgesteld en die u straks toch hoe dan ook door gaat drukken, niet voor úw voordeur, maar wel voor de hunne plaats zullen gaan vinden.
(Deze goede raad geldt voor Marnix en Peter)

5. Steek bij heikele zaken uitsluitend uw licht op bij personen in uw naaste omgeving. Bij gevoelens van twijfel en onzekerheid dient men vooral te rade te gaan bij direct-ondergeschikten en personen die geldelijk gewin hebben bij uw plannen. Uw twijfel en onzekerheid zal daardoor als bij toverslag omslaan in een bevestiging van uw bestaansrecht in het algemeen en in een gevoel van meerdere glorie in het bijzonder. Een bijkomend voordeel van een dergelijke handelwijze is, dat u moeiteloos weer in een volgend college terecht zult komen.
(Deze goede raad geldt uitsluitend voor Marnix)

Nou beste mensen. Dat was het weer. Veel succes in de komende vier jaar!
Geplaatst op: Zaterdag 29 mei 2010 om 09:18 uur
1821729
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld