Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Voor pensioenbeleid hoef je niet te hebben geleerd

 Het hoge woord moet er maar eens uit: Eindelijk wordt duidelijk dat het beroep van politicus het enige beroep in Nederland is waar je niet voor hoeft te hebben geleerd. Hoe verklaar je de stommiteiten van de huidige politici anders waar het gaat om pensioenen en studieleningen?

Neem nou de indexering van de pensioenen. Alle Nederlanders die tot tien jaar geleden met pensioen gingen werd met de hand op het hart beloofd dat hun pensioen zou meegroeien met de gemiddelde inflatie. Nou. Dat hebben al die Nederlanders geweten. De afgelopen tien jaar is er één keer geïndexeerd. En negen keer niet.
Veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven, moeten ze daar op het Binnenhof hebben gedacht toen ze al die gekken de beloofde indexering door de neus boorden.

Dat is helaas niet de enige scheve schaats die de politici hebben gereden als het om onze pensioenen gaat.
Stelt u zich het volgende eens voor:

Een marathonloper loopt met alle inspanning die hij maar kan opbrengen, de marathon van 42 kilometer. Uitgeput nadert hij de finish. Nog maar 5 kilometer! Maar ineens komt daar een stelletje halve garen tevoorschijn die met z’n allen de finish ruim twee kilometer naar achteren verplaatsen. Zomaar!

En zo ging de pensioenleeftijd vijf jaar geleden van 65 jaar naar ruim 67 jaar.

‘De spelregels veranderen tijdens het spel’. Zo heet dat. En dat geldt over het algemeen als een doodzonde. Maar niet voor politici. Die maken namelijk zelf wel uit of ze onder of boven de wet staan.
Van het gezegde ‘Belofte maakt Schuld’ hebben ze natuurlijk wel gehoord. Maar ze denken nog steeds dat dat niet slaat op degene die de belofte doet, maar op degene aan wie die belofte gedaan wordt.

En ondertussen gaat de pensioenpremie voor alle werkenden, die gezien bovenstaande nog geen flauw idee kunnen hebben wanneer ze precies met pensioen gaan en hoeveel hun pensioen zal bedragen, ook omhoog van 22,9% naar 24,9%.

Aldus lijken Rutte en z’n maatjes in ons huidige tijdsgewricht steeds meer bizarre vindingen toe te passen om geld over te hevelen uit de portemonnee van de gewone mensen naar de portemonnees van volstrekt onbekende types uit de bankwereld bijvoorbeeld. Of uit het bedrijfsleven. In de vorm van belastingvrijstellingen. Want the show must go on!

We zouden dit beleid als controversieel kunnen duiden. Maar ik beschrijf het, al varende tegen de stroom van deze overhedelijke stompzinnigheden in, liever als stapelmesjogge.

En de politici zelve? Vroeger dronken zij een glas, deden een plas en lieten de zaak zoals hij was.
Deden ze dat nu ook maar.
Geplaatst op: Donderdag 29 november 2018 om 16:28 uur
1601651
bezoekers
© 2019 - Julius Pasgeld