Julius Pasgeld
Julius Pasgeld

Zelf kikkers breien

Vorige week ging het in het achtuur-journaal op de tv over ‘een opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’. Dat was een soort cursus waarin mensen werd geleerd de verworpenen der aarde te begeleiden met goede raad.

Ik begreep er niets van. Zouden die verworpenen niet veel meer gebaat zijn met wat geld, goederen en een dak boven hun hoofd inplaats van met al die positieve feedback op hun situatie?
En dan nog: ‘een opleiding tot ervaringsdeskundige’? Een ervaringsdeskundige is toch iemand die juist géén opleiding heeft gehad maar door ervaring in de dagelijkse praktijk wijs is geworden? En hoe kan je nou een opleiding krijgen in de dagelijkse praktijk anders dan juist dóór de dagelijkse praktijk? Of je zou de mensen die zo’n opleiding willen volgen al hun geld, goederen en relaties af moeten nemen, de dagelijkse praktijk in moeten schoppen en zeggen: kijk maar hoe je het verder rooit! Ons kan het niet schelen! Pas dan zouden deze mensen na jarenlange ervaring in de armoede en de sociale uitsluiting andere verschoppelingen kunnen voorzien van positieve, doorleefde feedback.
Zoiets?

Men weet tegenwoordig van gekkigheid niet meer hoe ze hun leergangen in het bevorderen van (mede)menselijkheid moeten noemen. Neem Mindfullness. Mindfullness is een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties in het hier en nu. Moeilijk? Welnee. Men bewandelt simpel het Achtvoudige Pad en klaar is Kees.
En dat niet-reactieve dan? Hoe zit het daarmee? Mag je dan niet reageren op al die fysieke en geestelijke sensaties waarvan je je dan ineens bewust wordt? Nee. Dat mag niet.

Maar kijk, dat mag weer wèl als je een cursus Stemverheffing volgt. Jazeker. Er bestaan tegenwoordig echt cursussen waarin je wordt geleerd je stem te verheffen. Dat is voor mensen die zich niet op een niet- maar op een wèl-reactieve manier bewust willen worden van het hier en nu. Begrijpt u wel? Nou ik niet. Op het gebied van cursussen Stemverheffing kan ik die van de Belgische voetbalclub AA Gent trouwens van harte aanbevelen. Daar krijgt elke supporter een stemcoach om beter te leren roepen.

Toch moet ik bekennen, dat ik op het immense terrein van de geestelijke ondersteuning zo langzamerhand ‘in het gevoel kom te zitten’ dat ik verdwaald bent in luilekkerland. De ene verwennerij na de andere. Na Chanting for peace kan je even Rebalanceren op weg naar zelfgevoel in een verwarme Yurt. Om na het genot van een leergang Mindfull Detoxen weer in kontakt komen met Heel je Innerlijke Kind. Waarna je voor 20 euro per persoon de spontane lach kan opzoeken gedurende een gezonde, stresshormonen-afbrekende lachworkshop, waarin gezamenlijk wordt geoefend op de Milkshakelach, de Smartphonelach, de Apenlach, het Lachconcert en de Lachspiegel. Echt waar.
En reken maar dat er brood zit in die branche.

Zo ben ik thans druk doende met de voorbereidingen voor een leergang ‘Zelf Kikvorsen Breien’. Met het doel mannen van hun breiangst af te brengen en vrouwen te helpen hun angst voor groen ongedierte te overwinnen. Ik probeer de deelnemers aan mijn cursus zover te krijgen, dat ze uiteindelijk, als het product eenmaal gereed is, zèlf de dialoog durven aangaan. Ieder met hun eigen kikvors. Dat kan natuurlijk alleen via cranio-sacrale en sjamanistische technieken. Als ik die onder de knie heb kan mijn leergang van start gaan.
U kunt zich alvast opgeven.
Geplaatst op: Vrijdag 2 oktober 2015 om 08:49 uur
1793945
bezoekers
© 2020 - Julius Pasgeld